تمدید مهلت انجام تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان آذرماه


: 312

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت خبرداد.

محمد لاهوتی در توئیتی در فضای مجازی از تمدید مهلت  رفع تعهد ارزی  صادرات از محل ورود موقت خبرداد. 

در این توئیت آمده است: با مصوبه کمیته اقدام ارزی مهلت رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت تا پایان آذرماه تمدید شده و سایر صادرکنندگان کالا تنها تا پایان شهریور ماه سال جاری برای ایفای تعهدات ارزی سال 1398 و 1400 فرصت دارند.