ساخت مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی در 5 طبقه به متراژ ۱۸۰۰ مترمربع زیربنا توسط شرکت فنی مهندسی سیال گستران دراک پارس